Kategori P2TP2A

1

SENTUHAN BOLEH / SENTUHAN TIDAK BOLEH

Sentuhan bolehSentuhan bolehKepala tangan kakiKarena sayang karena sayangKarena sayang Sentuhan tidak bolehSentuhan tidak bolehYang tertutup baju dalamHanya diriku hanya dirikuYang boleh menyentuh Sentuhan bolehSentuhan bolehKepala tangan kakiKarena sayang karena sayangKarena sayang Sentuhan tidak bolehSentuhan...