PEJABAT ESELON II

PROFIL PEJABAT ESELON II DP3AP2KB KABUPATEN PULANG PISAU

Nama

NIP

Pangkat / Gol

Jabatan

: dr. BAWA BUDI RAHARJA, MM

: 19640131 199903 1 002

: Pembina Utama Muda / IV.C

: Kepala Dinas